top of page

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.

TÜRKAK tarafından AB-0473-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği İktisadi İşletmesi MYK Yönetim Kurulunun 08.03.2023 tarihli ve 2023/58 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0345 kodu ile yetkilendirilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 30.11.2022 tarihinde yetkilendirme ön sözleşmesi, 20.03.2023 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş toplam 5 ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme faaliyeti gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.  Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.  

bottom of page