top of page

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri  Derneği İktisadi İşletmesi, yiyecek ve içecek sektöründeki firmaların insan kaynağı kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası standartlarda mesleki yeterliliklerinin belgelendirilmesi için yenilikçi bulut bilişim altyapısına sahip TURYİDVOC Yiyecek-İçecek Sektörü Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezini kurmuştur.

...........................................tarafından hibe desteği almaya hak kazanan ve yaklaşık 2 Milyon kişinin istihdam edildiği  sektöründeki firmaların insan kaynağı kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası standartlarda mesleki yeterliliklerinin belgelendirilmesi için yenilikçi bulut bilişim altyapısına sahip “Sabit ve Gezici VOC Test Merkezi” nin kurulması amacıyla hazırlanmıştır.

 

Proje çerçevesinde Yiyecek-İçecek sektöründe Servis Görevleri, Bar ve Kaçalışanların mesleki yeterlilik sınavları yapılarak, başarılı olan bireyler için söz konusu ulusal yeterliliklerde belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren mesleki yeterlilik belgeleri düzenlenebilecektir.

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI

ULUSAL YETERLİLİKLER

bottom of page