top of page
Sıkça Sorulan Sorular

1. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi nedir?

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

 

2. Ulusal Meslek Standardı nedir?

(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

3. Ulusal yeterlilik nedir?

Ulusal yeterlilikler;

- Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,

- Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,

- Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,

- MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

4.  ……. Bölümden Ustalık/Kalfalık Belgem var, Mesleki Yeterlilik Belgesi almam gerekiyor mu?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

5. İşsizlik Sigortası Fonundan nasıl yararlanabilirim?

İşsizlik fonu 31.12.2021 itibari ile sona ermiştir. Ancak tekrar fonunun yürürlüğe girmesi olduğunda:

İşsizlik sigortası fonundan yararlanılması için bir adayın sınav ve belgelendirme sürecine uygun başvuru yapması, sınav ücretlerini ödemesi, başvuru formu üzerinde bulunan işsizlik fonundan yararlanmak istiyorum ibaresini seçmesi yeterlidir.

İşsizlik sigortası fonundan aday bir kez yararlanabilir.  Başarılı olması durumunda sınav ve belge ücreti işsizlik sigortası fonu tarafından karşılanır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

6. Engel durumum mevcut. Sınava girmemde herhangi bir mahsur var mı?

Başvuruda bulunan adayın, “Sınav Başvuru Formu”nda engel durumunu detaylı bir şekilde belirtmesi durumunda konu TURYİD Sınav ve Belgelendirme Merkezi yetkilileri tarafından mesleğini icra ettirip ettiremeyeceği konusu değerlendirilir. İlgili Ulusal Yeterlilik’in kısıtladığı durumlar dışında, engelli adaylar da sınava tabi tutulur. Bu durumda fiziksel destek (okuma yardımı vb. engel grubuna uygun destek) ile süre uzatımı (maksimum sınav süresinin 2 katı olacak şekilde) TURYİD Sınav ve Belgelendirme Merkezi yetkilisi tarafından her bir engelli aday için sağlanır.

 

7. 10 kişi sınav ve belge başvurusunda bulunsak indirim yapar mısınız?

TURYİD Sınav ve Belgelendirme Merkezi, MYK mevzuatları ve TÜRKAK akreditasyon kuralları gereği belirlenen ücret tarifesini her adaya eşit bir şekilde uygulamak durumundadır. Toplu başvurularda herhangi bir indirim uygulanmaz.

 

 8. Eğitim veriyor musunuz?

TURYİD Sınav ve Belgelendirme Merkezi sadece sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir. Sınav ve Belgelendirmeye yönelik olarak ferhangi bir eğitim vermez, önermez.

 

9. Sınavda çıkabilecek sorularla ilgili bir kaynak var mı?

Herhangi bir kaynak olmaması ile birlikte TURYİD Sınav ve Belgelendirme Merkezi MYK mevzuatı ve akreditasyon kuralları gereği herhangi bir kaynak önermemektedir. Sınavlar Ulusal Yeterliliklerde yer alan bilgi – beceri ve yetkinlik ifadeleri, öğrenim çıktılarının ölçülmesi amacıyla yapılmaktadır.

 

10. …… şu işi yapıyorum hangi yeterlilikte belge almam gerekiyor?

Adayın yaptığı iş Ulusal Yeterlilikler ve Meslek Standartları referans alınarak belirlenmektedir. Aday, kamuya açık olan web sitemiz ile MYK’da web sitesinde yer alan bilgilerden yararlanılabilir.

Ulusal Yeterlilikler

Ulusal  Meslek Standartları

 

11. Türkçe/Okuma-yazma bilmiyorum. Sınava katılım sağlayabilir miyim?

Adayın başvuru aşamasında bu durumu bildirmesi ve talep etmesi durumunda okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okuyacak bir kişi TURYİD Sınav ve Belgelendirme Merkezi veya gezici sınav yeri yetkilisi tarafından görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı tek tek gerçekleştirilir.

Türkçe bilmeyen ve işitme engelli adaylar için sınav esnasında TURYİD Sınav ve Belgelendirme Merkezi veya gezici sınav yeri yetkilisi tarafından tercüman, okuma yazma bilmeyen adaylar için ise soruları okuyacak bir kişi görevlendirilir.

 

12. Sınava girdim, sınav sonuçlarımı ne zaman nerden öğrenebilirim?

Sınav sonuçları; sınav bitiş tarihinden itibaren 10 (on)  iş günü içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’na bildirilir ve sonuçlar elektronik ortamda duyurulur. Sistemde kayıtlı cep telefonlarınıza sınav sonuçlarının açıklandığına dair sms gönderimi yapılır.

13. TURYİD Sınav ve Belgelendirme Merkezi'ni arıyorum ama ulaşamıyorum.

TURYİD Sınav ve Belgelendirme Merkezi'ni telefon ile aramanız ve ulaşamamanız durumunda belgelendirme@turyid.org  adresine e-posta gönderip veya kişisel hesaplarınızda yer alan destek bölümünden mesajınızı iletmeniz halinde size en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.

 

14. Belge Yenileme ne anlama gelmektedir?

Belge yenileme, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişilerin belge süresinin uzatılmasını sağlayan bir işlemdir. Her Mesleki Yeterlilik Belgesinin belirli bir geçerlilik süresi vardır ve ilgili Ulusal Yeterlilik ile usul esaslarca belirlenen yöntemlere göre belge geçerlilik süresi uzatılmaktadır. Aksi takdirde belge geçerliliğini yitirmektedir.

Belge yenileme işlemleri sınavlı veya sınavsız olarak 2 alternatifle uygulanmaktadır.

Sınavsız belge yenileme: Sınav olmadan adayın belgesine ait istenilen kanıt belgelerin uygunluğu ile belge yenileme yapılmasıdır.

Sınavlı belge yenileme: Sadece belgeye ait olan birimlerde performans sınavları ile belge yenileme yapılmasıdır.

Not 1: Sınavsız belge yenileme yapılmasını isteyen belge sahipleri kuruluşumuzdan belgelendirilmiş olmalı ve sahip olduğu yeterliliğe göre sınavsız belge yenileme alternatifinin olması gerekmektedir.

Not 2: Belgesi farklı firmadan alınmış ve çeşitli sebeplerden dolayı firmanın kapanması ile belgelerin gözetim vb. takipleri için kuruluşumuza aktarılmış belge sahipleri de kuruluşumuzdan belgelendirilmedikleri için sınavsız belge yenileme hakkından yararlanamaz.

 

 15. Belgemi Yenilemem için ne zaman başvuru yapmalıyım?

Belge yenileme başvuruları adayın belgesinin geçerliliğinin son 6 ayı içerisinde başlar. Bu süreye girildikten sonra adayın başvuru yapma hakkı başlar ve belgesinin geçerliliğinin olduğu son günün 1 yıl sonrasına kadar devam eder.

Önemli: Belge yenilemenin son süresine yakın (belge geçerlilik süresinden sonraki yılın son 1 ay ve daha yakın bir zamanda) başvuru yapılması, başvurunun eksik olması, kargonun ulaşmaması veya farklı vb. nedenlerden dolayı risk içermektedir. Unutulmamalıdır ki tüm başvurunun eksiksiz olarak yapılması ve tarafımıza teslim edilmesi ile başvuru yapılmış sayılmaktadır. Bu yüzden belge geçerlilik süresini beklemeden daha öncesinden başvurunun yapılması olası mağduriyetleri azaltacaktır.

 

16. Belge yenileme başvurusu yaptım. Ne kadar bir süre ile belgeye sahip olabilirim?

Usul ve esaslar gereği sınavsız belge yenileme; başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yapılması gerekmektedir.

 

17. Belge yenileme başvurusu yaptım. Ancak belgemin süresi doldu. Belgem Halen geçerlimi?

Hayır. Belge geçerlilik sürenizin sona erdiği tarihten sonra belge yenileme işlemi yapılmış ise yeni olan belge kararının tarihi ile birlikte belgenizin geçerliliği başlamaktadır.

 

18. Belge geçerlilik sürem doldu. Yine de başvuru yapabilir miyim?

Evet. Belge geçerlilik sürenizin dolmasından sonraki geçen 1 yıl süre içerisinde başvuru yapılabilir.

 

19. İşsizlik Fonundan yararlanabilir miyim?

İşsizlik fonu 31.12.2021 itibari ile sona ermiştir. 

 

20. Sınavlı veya Sınavsız hangi yönteme başvuru yapmalıyım?

Belge yenileme süreçleri; ilgili ulusal yeterliliğe ve usul esaslara göre belirlenmektedir. Size ait olan belgenin seçeneklerine göre uygun yönteme başvurabilirsiniz.

 Yetkimiz kapsamında bulunan tüm ulusal yeterliliklerde sınavsız belge yenileme alternatifi bulunmaktadır.

 Detaylı bilgi için lütfen ilgili Belgelendirme kapsamına bakınız.

 21. Belgem elime ne zaman ulaşacak?

Sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben MYK Tarafından Merkezimize Belgenin ulaşmasından itibaren en geç en geç 1 ay içerisinde belgeleriniz tarafınıza ulaşacaktır. Sınavdan başarılı olmanız durumunda https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_belge_sorgula&view=belge_sorgula linkinden belgenizi sorgulayabilirsiniz veya www.turkiye.gov.tr adresinden “Belge Durumu, Teşvik ve Hibe Sorgulama”, “Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar ve Ücret Tarifeleri”, ”MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama”, ”MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama” ve “Sınav Geçmişi Sorgulama” hizmetlerine  e-devlet kapısı üzerinden de kolaylıkla erişebilirsiniz.

 

 22. İtiraz veya şikayetimi nereye nasıl iletebilirim?

Her türlü itiraz veya şikayetinizi kişisel hesaplarınızda bulunan itiraz-şikayet bölümünden veya TURYİD Sınav ve Belgelendirme Merkezi web sitesindeki "İtiraz-Şikayetler" bölümünde yer alan formları kullanarak posta yoluyla iletişim kısmında belirtilen adrese iletebilirsiniz. Tarafımıza ulaşan itiraz ve şikayetleriniz itiraz-şikayetler bölümünde belirtilen süreler içerisinde değerlendirilecek ve sonuç hakkında tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır.

bottom of page