top of page

 

 

TURİZM RESTORAN YATIRIMCILARI VE GASTRONOMİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ POLİTİKASI

 

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği İktisadi İşletmesi, ..../..../.... tarihinde ........... .........akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve .../.../...  tarihinde ...-...... kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.  Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.  

bottom of page