top of page

TURYİD VOC TEST MERKEZİ YÖNETİM TAAHHÜDÜMÜZ

 

TURYİD VOC TEST MERKEZİ Üst Yönetimi olarak;
Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin gerçekleştirdiği belgelendirme faaliyetlerinin EN ISO IEC 17024 Standardına, MYK Sınav Yönetmeliği ve Kanuna, ilgili yasal mevzuat ve yönetmelik şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımı,
Tüm personelin; tarafsızlığın önemi anlaşılarak sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,
Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi faaliyetlerinin, Dernek ile ilişkili faaliyetlerden bağımsız olarak yürütülmesini sağlayacağımı,
Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personelin ve komitelerin çalışma, sorumluluk ve kararlarını hiçbir kişi veya kuruluşun etkilemeyeceğini,
Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin görev ve sorumlulukları olan personelini, görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda sınav programlarında görevlendirilmeyeceğimi,
Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin dışındaki kişilerle hizmet sonuçlarını ve dürüstlüğü tehlikeye sokacak herhangi bir bağlantı içinde olmayacağımı,
Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personelin maaş ödemelerinin gerçekleşen sınavların sonuçlarıyla bağlı olmayacağını,
Yönetim Sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, yönetim sisteminin bütünlüğüne ve işlerliğine katkı sağlayacağımı,
İhtiyaç duyulan aşamalarda yönetim sistemi uygulamalarına aktif katılacağımı, periyodik olarak düzenlenen yönetimin gözden geçirme toplantısına katılacağımı, belirlenen hedeflere ulaşılması için gerekli olan kaynakları sağlayacağımı,
Belgelendirme sürecinde görev alan tüm personele tarafsızlık ilkelerini ihlal edecek ve belgelendirme sürecinin eşit ve adil yürütülmesi ve gizliliğine zarar verecek hiçbir baskıda bulunulmayacağını,
Yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve gizlilik, tarafsızlık ve dürüstlükle ilgili üm üzerime düşen görevleri yerine getireceğimi taahhüt ve beyan ederim.

TURİZM RESTORAN YATIRIMCILARI VE
GASTRONOMİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ
İKTİSADİ İŞLETMESİ
YÖNETİM KURULU

bottom of page